ÄLTADALEN


ÄLTADALEN

Öppettider:

Mån-Tors:     07.00-16.00

          Fre:      07.00-14.00

Adress: Storkällans väg 25, Älta

 

 

 

                                                                                 

                                                                         

      Material för mottagning

  

                                                                                 Pris/ton

  • Skut                                                                          30:-
  • Osorterad fyllning (jord/grus/sand)                        125:-
  • Betong med armering                                             225:-
  • Berg                                                                            0:-
  • Betong oarmerad                                                     170:-
  • Lera, Avtäckningsmassor innehållande pinnar etc. 300:-

 

       *Prislista 2019-09-01 Mottagningsavgifter Alla priser exkl. moms            Prislista Ältadalen uppfyllnad

            Mottagningsblankett


             avsändaren måste alltid fylla i och lämna deklaration innan tippning!

 

Tippning / Hämtningsker på egen risk.

Material vi ej tar emot är; 

Förorenade massor, asfalt, blåbetong, ytong, material som överstiger MMR. 

Betong och kross får ej vara blandat med virke, plast eller jord. Ris samt stubb.

Vid intippning av otillåtet eller främmande material i lasset debiteras kunden deponiavgift. Personal på AK avgör vad som är godkänt material. 

Kontakt till våg på Ältadalen:

070 696 11 89 

 

AK Schakt & Entreprenad AB

Segersbyvägen 3B

145 63 Norsborg 

 

info@akschakt.se